MuzeumMuzeum

W Częstochowie znajduje się galeria autorska Sętowskiego, którą sam nazwał "Muzeum Wyobraźni", jej wnętrza przypominają krajobrazy znane z jego płócien. Jak sam mówi, jego zamierzeniem było, aby widz mógł poczuć się jak bohater jego obrazów.

Muzeum WyobraźniMuzeum WyobraźniMuzeum WyobraźniMuzeum Wyobraźni